Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke ervaring te leveren. Gebruik onderstaande opties om aan te geven welk type cookies jij wilt gebruiken tijdens het navigeren door onze website.

  • Tableau partner voor Business Intelligence & Data Analytics

Het Belang van duidelijke vragen in BI & Analytics

Vragen? Neem contact op

In de huidige zakenwereld is het gebruik van data en analytics van onschatbare waarde voor organisaties. Het stellen van de juiste vragen en het begrijpen van de beschikbare data is cruciaal voor het nemen van weloverwogen beslissingen. 

In dit artikel zullen we de essentie van duidelijke vragen in het domein van Business Intelligence & Analytics (BI&A) verkennen.

 We zullen bespreken waarom het belangrijk is om de juiste vragen te stellen, hoe de complexiteit van datastructuren een rol speelt en hoe zelfontdekking van data een drijvende kracht kan zijn voor succes.

Bent u geïnteresseerd in het optimaliseren van uw BI&A-omgeving? Onze BI-consultants staan klaar om u te helpen. Neem contact met hen op voor advies op maat.

De uitdaging van data-gebruik

Data lijkt een overvloedig hulpmiddel te zijn, maar veel organisaties worstelen om er optimaal gebruik van te maken. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat degenen die de data gebruiken vaak geen data-experts zijn. 

Managers en medewerkers in verschillende functionele afdelingen, zoals sales, HR, finance, marketing en inkoop, hebben doorgaans wel een algemeen idee van welke inzichten ze nodig hebben, maar ze missen vaak de diepgaande kennis over de beschikbare data.

Dit is waar de rol van de “databeet” van groot belang is. De databeet is geen data-expert, maar iemand die zich inzet voor het begrijpen en gebruiken van data op een effectieve manier.

De rol van de databeet

De databeet is vaak een medewerker die inzicht wil verkrijgen in de beschikbare data om betere beslissingen te nemen. 

Hoewel ze de functionele behoeften begrijpen, missen ze vaak de diepgaande technische kennis om complexe databronnen en structuren te doorgronden. 

Het is een uitdaging om de juiste databronnen te selecteren, de nodige velden te identificeren en te begrijpen hoe gegevens gerelateerd zijn.

Dit is waar de expertise van BI-consultants van grote waarde kan zijn. Zij kunnen databeets helpen om de complexiteit van datastructuren te overwinnen en de benodigde inzichten te verkrijgen.

Als u behoefte heeft aan begeleiding bij het begrijpen en gebruiken van uw data, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze BI-consultants voor deskundig advies. 

Complexiteit van datastructuren

Data komt in verschillende vormen en formaten. Meestal worden gegevens gepresenteerd in tabellen met velden en rijen.

 Bovendien zijn er vaak meerdere databronnen met vergelijkbare velden, maar met subtiele verschillen in naamgeving. Denk aan velden als ‘owner’, ‘amount’, ‘source’, ‘account’ en ‘revenue’. Het is een uitdaging om de juiste velden te selecteren, gegevensbronnen te combineren en complexe queries te formuleren.

BI-consultants begrijpen de complexiteit van datastructuren en kunnen databeets helpen bij het navigeren in deze complexe omgeving. Door te werken met consultants, kunnen organisaties de waarde van hun data verhogen.

De kracht van zelf ontdekken

Het is van cruciaal belang dat eindgebruikers in staat worden gesteld om zelf met de beschikbare data te werken en deze te ontdekken. Dit bevordert niet alleen de acceptatie van data, maar stelt gebruikers ook in staat om diepgaande inzichten te verkrijgen.

Het vermogen om zelf met data te experimenteren stelt gebruikers in staat om de data grondig te begrijpen, waardevolle relaties te ontdekken, conclusies te trekken en afwijkingen te identificeren.

 Het proces van zelfontdekking is een krachtig hulpmiddel om de volledige waarde van data te benutten.

Om dit te bereiken, is het essentieel om eindgebruikers te voorzien van de juiste tools en training. Dit omvat het gebruik van BI-tools die intuïtief zijn en niet noodzakelijkerwijs diepgaande technische expertise vereisen. Training en begeleiding kunnen gebruikers helpen om zelfstandig met data aan de slag te gaan.

BI-consultant kunnen u helpen bij het selecteren van de juiste tools en het opzetten van trainingsprogramma’s voor uw organisatie.

Het belang van duidelijke vragen

Een van de sleutels tot succes in BI&A is het stellen van duidelijke vragen. Als gebruikers niet weten welke vragen ze moeten stellen, zullen ze moeite hebben om waardevolle inzichten uit de beschikbare data te halen. Duidelijke vragen vormen de basis voor effectieve analyses en besluitvorming.

Maar wat zijn duidelijke vragen? Duidelijke vragen zijn specifiek, gericht op een bepaald doel en gebaseerd op de behoeften van de organisatie. 

Ze helpen gebruikers om zich te concentreren op de meest relevante aspecten van de data en om zinvolle antwoorden te verkrijgen.

Moeite met het stellen van duidelijke vragen? Neem contact op . Onze consultants BI-consultants kunnen organisaties helpen om duidelijke vragen te formuleren. Ze begrijpen de zakelijke doelstellingen, kennen de beschikbare data en hebben de expertise om vragen te formuleren die leiden tot waardevolle inzichten.

Het proces van vragen stellen

Het proces van vragen stellen in BI&A begint met het begrijpen van de zakelijke behoeften. Wat zijn de belangrijkste doelstellingen van de organisatie? 

Welke informatie is nodig om deze doelstellingen te bereiken? Dit vereist nauwe samenwerking tussen de databeets en BI-consultants om een duidelijk beeld te krijgen van de behoeften en doelen.

Vervolgens moeten de beschikbare databronnen worden geïdentificeerd. Welke gegevens zijn relevant voor het beantwoorden van de gestelde vragen? Hoe kunnen deze gegevens worden geëxtraheerd en getransformeerd voor analyse?

Het formuleren van de vragen zelf is een iteratief proces. Het begint vaak breed, met algemene vragen, en evolueert naar meer specifieke vragen naarmate het begrip van de data groeit. Dit is waar de expertise van BI-consultants van waarde is. Ze kunnen helpen bij het verfijnen van de vragen en ervoor zorgen dat ze haalbaar zijn met de beschikbare data en technologie.

Het stellen van duidelijke vragen vereist ook een goed begrip van de data. Databeets moeten weten welke variabelen beschikbaar zijn, welke statistische technieken moeten worden toegepast en welke visualisaties het meest geschikt zijn om de antwoorden te communiceren.

Het belang van datakwaliteit

Een ander cruciaal aspect van het stellen van duidelijke vragen is de kwaliteit van de data. Onjuiste of onvolledige data kunnen leiden tot onnauwkeurige antwoorden en verkeerde beslissingen. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat de data schoon, consistent en betrouwbaar is.

BI-consultants kunnen helpen bij het evalueren van de datakwaliteit en het implementeren van processen om deze te verbeteren. Dit omvat data cleansing, data profiling en het vaststellen van datastandaarden.

Zelfontdekking van Data

Het vermogen om zelf met data te experimenteren is een krachtig middel om duidelijke vragen te formuleren. Wanneer gebruikers de mogelijkheid hebben om met de beschikbare data te werken, kunnen ze de complexiteit van de data begrijpen en relevante vragen identificeren.

Dit vereist het gebruik van intuïtieve BI-tools die gebruikers in staat stellen om te verkennen, visualiseren en analyseren. Zelfontdekkingstools stellen gebruikers in staat om gegevens te verkennen zonder diepgaande technische kennis.

BI-consultants kunnen helpen bij het selecteren en implementeren van zelfontdekkingstools die passen bij de behoeften van de organisatie. Ze kunnen ook training en begeleiding bieden om gebruikers vertrouwd te maken met deze tools.

Het belang van samenwerking

Het proces van vragen stellen en zelfontdekking van data is het meest effectief wanneer het een gezamenlijke inspanning is. Databeets, BI-consultants en IT-teams moeten samenwerken om de juiste vragen te formuleren en de data te begrijpen.

Samenwerking zorgt voor een holistisch begrip van de data en de zakelijke behoeften. Het stelt alle belanghebbenden in staat om bij te dragen aan het proces en waardevolle inzichten te verkrijgen.

Conclusie

In een wereld waar data een cruciale rol speelt in zakelijke besluitvorming, is het stellen van duidelijke vragen en de aanwezigheid van databeets van onschatbare waarde. Het empoweren van eindgebruikers om zelf met data te werken en te ontdekken, zorgt voor een grotere acceptatie en optimaal gebruik van beschikbare gegevens. Hierdoor wordt data een waardevol hulpmiddel voor het nemen van de juiste beslissingen en het bereiken van zakelijke doelen.

Als u op zoek bent naar begeleiding bij het optimaliseren van uw BI&A-omgeving en het stellen van duidelijke vragen, staan onze BI-consultants klaar om u te helpen. Neem contact op met hen voor deskundig advies op maat en ontdek hoe u het volledige potentieel van uw data kunt realiseren.

Dus waar wacht u nog op? Neem vandaag nog contact op met een van onze BI-consultants en begin uw reis naar een datagestuurde toekomst. Samen kunnen we uw organisatie naar nieuwe hoogten brengen.

Hulp nodig met uw BI oriëntatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, of plan direct een adviesgesprek.