Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke ervaring te leveren. Gebruik onderstaande opties om aan te geven welk type cookies jij wilt gebruiken tijdens het navigeren door onze website.

  • Tableau partner voor Business Intelligence & Data Analytics

Het belang van feiten en dimensies in BI

Vragen? Neem contact op

In de wereld van Oracle Business Intelligence (BI) is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe feiten en dimensies samenwerken.

In dit artikel duiken we dieper in op dit onderwerp en verkennen we het samenspel tussen feiten en dimensies, met speciale aandacht voor Oracle JD Edwards. 

Het begrijpen van deze concepten is essentieel voor het maken van weloverwogen beslissingen bij de implementatie en het gebruik van deze systemen.

Feiten in Oracle BI

In Oracle BI wordt een feit beschouwd als een zelfstandige meting. Deze meting wordt weergegeven zoals deze is gemodelleerd in het logische informatiemodel, dat is afgeleid van de presentatielaag van de Repository.

De waarde van een feit wordt beïnvloed door de definities en regels in het model, maar het ondergaat verder geen discriminatie, behalve mogelijk op basis van beveiligingsfilters.

Een voorbeeld hiervan is de “Omzet,” die een cumulatieve som is van alle relevante onderliggende details, zoals gefactureerde verkooporderregels. Dit illustreert hoe feiten zich verhouden tot de onderliggende gegevens.

Dimensies in Oracle BI

Wanneer we spreken van dimensies in Oracle BI, verwijzen we naar de context waarin een meting plaatsvindt. 

Een dimensie kan bijvoorbeeld “Omzet per Jaar” zijn. Dit benadrukt een essentieel principe in Oracle BI: elk feit moet altijd in verband kunnen worden gebracht met een bijbehorende dimensie, en vice versa.

Laten we bijvoorbeeld de dimensie “Product” erbij betrekken. Hoewel de totale omzet onveranderd blijft, kunnen we elk bedrag in de omzet relateren aan zowel de dimensie “Product” als aan de dimensie “Jaar.” Dit toont aan dat dimensies en feiten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Uitdagingen en vraagstukken

Dit roept interessante vraagstukken op:

  1. Wat als een bepaald artikel in een bepaald jaar geen omzet heeft gegenereerd?
  2. Wat zegt dit over de kwaliteit van stamgegevens?
  3. Wat zegt dit over de kwaliteit van transactiegegevens?

De antwoorden op deze vragen zijn sterk afhankelijk van de definitie en de manier waarop Oracle BI de gegevens presenteert. Dit leidt tot bijkomende vraagstukken:

  • Hoe kunnen we Oracle BI testen en vertrouwen?
  • Hoe kunnen we de kwaliteit van stamgegevens in Oracle BI bewaken?
  • Hoe kunnen we de kwaliteit van transactiegegevens in Oracle BI bewaken?
  • Hoe kunnen we rapporteren over omzet die niet aan producten kan worden gerelateerd, zoals omzet uit diensten?

De vertaling van deze vraagstukken naar Oracle JD Edwards vereist aandacht voor de attributen. Neem bijvoorbeeld het attribuut “Brand’’. Die kunnen worden gekoppeld aan artikelstamgegevens. Dit leidt tot uitdagingen in het vertalen van implementatievraagstukken van Oracle JD Edwards naar Oracle BI.

Non conforming dimensions

Binnen Oracle BI kunnen feiten die niet aan dimensies kunnen worden gerelateerd, worden behandeld als “unspecified” of via zogenaamde “Non Conforming Dimensions,” waarop we in een volgend artikel dieper ingaan.

Conclusies

In de praktijk kunnen we enkele belangrijke conclusies trekken. Feiten moeten altijd aan dimensies kunnen worden gerelateerd om inzicht in totale omzet te behouden. Dimensies moeten op hun beurt aan feiten kunnen worden gerelateerd om nauwkeurige informatie te verschaffen. Oracle BI moet in staat zijn om afzonderlijke feiten met elke dimensie te verbinden en moet getest en gecontroleerd kunnen worden. De kwaliteit van stam- en transactionele gegevens kan op deze manier worden bewaakt.

De implementatie van een Business Intelligence-oplossing gaat verder dan alleen software. Het draait om het beheer van uw organisatie, en een gedegen projectaanpak is cruciaal om valkuilen te vermijden. 

Cadran Consultancy is uw partner in Business Intelligence en JD Edwards, en we helpen u graag bij het realiseren van de juiste informatie voor uw organisatie.

Hulp nodig met uw BI oriëntatie?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, of plan direct een adviesgesprek.