We use cookies to deliver you the best user experience. Please let us know which cookies you want to use while browsing through our website:

 • Tableau partner for Business Intelligence & Data Analytics

Privacy Statement

Cadran Analytics B.V. (hierna Cadran Analytics) gevestigd in Hoevelaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://cadran-analytics.nl/en
Adres: De Beek 7, 3871 MS Hoevelaken
Telefoonnummer: +31 33 2471599

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Cadran Analytics is Jelle Huisman. Jelle is te bereiken via info@cadran-analytics.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cadran Analytics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cadran Analytics verwerkt alleen het Burgerservicenummer (BSN) van onze medewerkers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cadran Analytics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Cadran Analytics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Cadran verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • Cadran verwerkt persoonsgegevens ter naleving van de arbeidsovereenkomsten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cadran Analytics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cadran Analytics) tussen zit.

Bewaartermijn

Cadran Analytics bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
De bewaartermijn die Cadran Analytics hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische of statistische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cadran Analytics deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cadran Analytics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cadran Analytics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cadran-analytics.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cadran wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cadran neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cadran-analytics.nl.

Cookie statement

This cookie statement applied to the website of Cadran Analytics. Upon entering the website, you will be asked to choose the types of cookies to allow. Necessary cookies are allowed by default. You can update the cookie settings in case you would like to allow other types of cookies. This choice will have impact on your user experience of this website.

What are cookies?

Cookies are files or pieces of information which can be saved on your computer (or on any other device with internet access, such as a smartphone or tablet) when you access a website. A cookie usually contains the name of the website where the cookie originates from, the age of the cookie (that is, for how long the cookie will be stored on your device) and a value which is mostly a random generated number.

What do we use cookies for?

We use cookies to improve the user experience of the website and to better specify the website towards your interests. Cookies may also be used to improve the speed of your future activities and sessions on this website. We also use cookies for collecting anonymous, aggregated statistics which enable us to gain insights in how our website is used, such that we can improve the structure and content of this website. We can not identify you personally based on this information. In some cases, we combine cookies with other information we have about our customers. This allows us to further personalise our communication. Cookies which make this possible, are always included under “optimal cookies”. In case you do not want us to combine cookie data with other data, you can choose for “functional” or “necessary” cookies.

Which types of cookies does the website use?

As a visitor to our website, you can choose between three types of cookies. Upon choosing necessary cookies, only a minimum set of cookies are stored, which will cause some functionality on this website to stop working. If you choose for optimal cookies, every functionality on this website is allowed to work optimally. These are the three types of cookies as used on this website:

TypeDescription
NecessaryAnonymous cookies which allow users to visit the website and use functionality like forms. In addition, anonymous cookies are used to gain insight in the usage and performance of the website. There cookies are named analytics cookies.
FunctionalCookies which allow the website to save the choices and preferences of visitors. It is also possible to view external content like Google Maps and Youtube video’s.
OptimalThis setting will give you the best user experience. Settings are saved which enables us to offer you a relevant offer on our website. In some cases, cookies from this website can be combined with other information we have about our customers.

List of cookies we use on cadran-analytics.nl

The table below gives an overview of the different types of cookies we use on this website. These cookies are also described and it is shown for how long these cookies are stored (that is, stored on your device).

1. Necessary cookies

Placed byCookie nameDescriptionFor what period is the cookie stored?

Cadran Analytics

wordpress_test_cookie

This website uses WordPress as content management system. This cookie is added by wordpress to check whether your browser cookies are supported.

Removed at the end of session

Cadran Analytics

cookie_consent_value

This cookie tracks which types of cookies are allowed on the device.

At most 1 year

Cadran Analytics

_icl_current_language

This cookie saved the selected language.

Removed at the end of session.

Google Analytics

__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmv,
__utmz
__utmx
__utmxx
__USERID,
__ga,
_gat_UA-XXX-X,
_gid,
DV,
CONSENT,
1P_JAR

These are (session) cookies which give insight in the behaviour of visitors of this website. This allows us to improve the user experience of this website and other channels which are linked to this website.

At most 2 years

 

2. Functional cookies

Google Maps

NID,
PREF,
SNID

Google maps is used to show detailed information about the location of our organisation on the contact page.

At most 2 years

 

3. Optimal cookies

We currently do not use this type of cookie

This cookie statement is published on May 1st, 2018. We continuously update and improve this statement. Therefore, we advice to regularly view this statement and keep track of any changes.