We use cookies to deliver you the best user experience. Please let us know which cookies you want to use while browsing through our website:

  • Your partner for a modern Data Analytics Platform

Voor Arcadis is een machine learning model ontwikkeld waarmee doorlopend voorspellingen worden gemaakt voor de uiteindelijke kosten van projecten. De voorspelling geeft een indicatie of de Project Manager het project moet bijsturen. Om dit machine learning model te ontwikkelen, is data vanuit meerdere bronnen samengevoegd.

Op basis van beschikbare data zijn we conceptueel gaan brainstormen wat na een agile aanpak heeft geleidt tot het ontwikkelen van een machine learning algoritme. De gebruiker staat bij ons centraal; op basis van continue feedback vragen op het ontwerp is een overzichtelijk dashboard ontstaan; op al deze vlakken zijn we tevreden over de snelle en flexibele ondersteuning vanuit Cadran Analytics. We hebben veel gehad aan Jelle en zijn team; ze begrijpen hoe onze business werkt en op welke manier ze dit kunnen toepassen in hun analyses.

Oscar van der Vaart, Business Process Manager bij Arcadis