Wij gebruiken cookies om jou de best mogelijke ervaring te leveren. Gebruik onderstaande opties om aan te geven welk type cookies jij wilt gebruiken tijdens het navigeren door onze website.

 • Tableau partner voor Business Intelligence & Data Analytics

Privacy Statement

Cadran Analytics B.V. (hierna Cadran Analytics) gevestigd in Hoevelaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://cadran-analytics.nl
Adres: De Beek 7, 3871 MS Hoevelaken
Telefoonnummer: +31 33 2471599

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming van Cadran Analytics is Jelle Huisman. Jelle is te bereiken via info@cadran-analytics.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cadran Analytics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Cadran Analytics verwerkt alleen het Burgerservicenummer (BSN) van onze medewerkers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cadran Analytics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Cadran Analytics analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Cadran verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
 • Cadran verwerkt persoonsgegevens ter naleving van de arbeidsovereenkomsten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cadran Analytics neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cadran Analytics) tussen zit.

Bewaartermijn

Cadran Analytics bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht).
De bewaartermijn die Cadran Analytics hanteert kan per doel verschillen en is ook afhankelijk van de aard van de gegevens. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in principe verwijderd of geanonimiseerd, op zodanige wijze dat die niet langer kunnen worden gebruikt en niet langer toegankelijk zijn. Geanonimiseerde gegevens gebruiken we na afloop van de bewaartermijn alleen voor historische of statistische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cadran Analytics deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cadran Analytics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cadran Analytics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cadran-analytics.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cadran wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cadran neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@cadran-analytics.nl.

Cookie verklaring

Deze verklaring inzake cookies is van toepassing op de website van Cadran Analytics. Bij het openen van de website wordt U gevraagd om een keuze te maken in het type cookie dat u wilt toestaan. Hierbij staan alle noodzakelijke cookies standaard ingeschakeld. Wanneer u dit wilt uitbreiden, kunt u dit via cookie instellingen aanpassen. Dit kan van invloed zijn op uw gebruikservaring wanneer u deze webpagina bezoekt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen (of op andere apparaten met internet toegang, zoals een smartphone of tablet) wanneer u een website bezoekt. Een cookie bevat gewoonlijk de naam van de website waar de cookie vandaan komt, de “levensduur” van de cookie (dat wil zeggen hoe lang de cookie op uw computer/toestel zal blijven) en een waarde, die meestal bestaat uit een willekeurig gegenereerd uniek nummer.

Waar gebruiken wij cookies voor?

Wij gebruiken cookies om de website eenvoudiger in gebruik te maken en om de website beter af te stemmen op uw interesses en behoeften. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de snelheid van uw toekomstige activiteiten en sessies op deze website te verbeteren. Ook gebruiken wij cookies om anonieme, geaggregeerde statistieken samen te stellen waarmee wij inzicht kunnen krijgen in de manier waarop mensen gebruik maken van onze website, zodat wij de structuur en inhoud van de website kunnen verbeteren. Wij kunnen u op basis van deze informatie niet persoonlijk identificeren. In sommige gevallen koppelen wij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie nog beter op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Cookies die dit koppelen mogelijk maken, vallen altijd onder onze categorie “optimale cookies”. Wanneer u niet wenst dat deze koppeling van gegevens plaatsvindt, kunt u voor de categorie “functionele” of “noodzakelijke” cookies kiezen.

Welke soorten cookies gebruikt de website?

Als bezoeker kunt u kiezen voor drie gradaties van cookiegebruik. Bij de keuze voor noodzakelijk cookies ontvangt u een minimum set van cookies, waarbij sommige functionaliteiten op de website wegvallen. Bij de keuze voor optimaal krijgt u de meest rijke website ervaring zoals u altijd gewend was. Er zijn drie categorieën die gebruikt worden op deze website:

CategorieOmschrijving
NoodzakelijkAnonieme cookies die gebruikers in staat stellen de website te bekijken en de functies op de websites te gebruiken, zoals formulieren. Daarnaast worden er anonieme cookies gebruikt om inzicht te krijgen in het gebruik en de prestatie van de website. Dit zijn zogenaamde analytics cookies.
FunctioneelCookies waarmee de website de keuzes en voorkeuren van bezoekers kan vastleggen. Ook is het mogelijk extern ingeladen content te bekijken (Google Maps, Youtube video’s)
OptimaalMet deze instelling kiest u voor de beste ervaring op-, maar ook buiten onze website. Voorkeuren worden vastgelegd waardoor we beter in staat zijn u een relevant aanbod te doen op onze website. Ook kunnen in sommige gevallen cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens gekoppeld worden.

Gebruikte cookies cadran-analytics.nl

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende soorten cookies die we gebruiken op deze website, samen met hun respectievelijke doel en duur (dat wil zeggen hoe lang elke cookie op uw toestel/computer blijft).

1. Noodzakelijke cookies

Geplaatst doorCookienaamOmschrijvingHoe lang blijft het cookie bewaard?

Cadran Analytics

wordpress_test_cookie

Deze website maakt gebruik van WordPress als content management system. Deze cookie wordt door WordPress toegevoegd om te kijken of je browser cookies ondersteund.

Verwijderd aan einde sessie

Cadran Analytics

cookie_consent_value

Deze cookie houdt bij welk type cookies er op deze computer toegestaan zijn.

Maximaal 1 jaar

Cadran Analytics

_icl_current_language

Deze cookie houdt bij welke taal er is geselecteerd.

Verwijderd aan einde sessie

Google Analytics

__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmv,
__utmz
__utmx
__utmxx
__USERID,
__ga,
_gat_UA-XXX-X,
_gid,
DV,
CONSENT,
1P_JAR

Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd.

Maximaal 2 jaar

 

2. Functionele cookies

Google Maps

NID,
PREF,
SNID

Met behulp van Google Maps wordt op de contactpagina gedetailleerde informatie over de locatie van de organisatie getoond.

Maximaal 2 jaar

 

3. Optimale cookies

Op dit moment maken wij geen gebruik van dit type cookies

Dit cookie statement is op 1 mei 2018 gepubliceerd. We werken continu aan het aanvullen en verbeteren hiervan. We raden daarom aan om dit statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen.